Velkommen til mødet med en psykolog med bred praksiserfaring

Velkommen til mødet med en psykolog med bred praksiserfaringTadebæks Psykologpraksis v/ Helle Tadebæk 

 
Helle Tadebæk
cand.psych, specialist og supervisor i børneneuropsykologi